چهارشنبه 1395/10/29  /   جلسه روضه هفتگی95/10/29  /   به کلام : حجت الإسلام دهبان  /   به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی
سخنرانی
فایل های صوتی
 • بخش یکم/ روضه/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
 • بخش دوم/ زمینه/ کربلایی محسن حسن آبادی
  mp3
 • بخش سوم/ شور/ کربلایی محسن حسن آبادی
  mp3
 • بخش چهارم/ شور/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
 • بخش پنجم/ شور/ کربلایی مهدی شاه علی
  mp3
 • بخش ششم/ شور/ کربلایی حسن رضا قلی
  mp3
 • بخش هفتم/ شور/ کربلایی حسن رضا قلی
  mp3
 • بخش هشتم/ چهارضرب/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
عکس های مراسم
نظرات ارسالی