چهارشنبه 1395/10/15  /   جلسه روضه هفتگی95/10/15  /   به کلام : حجت الإسلام شیرازی  /   به نفس : حاج حسین یعقوبیان
سخنرانی
فایل های صوتی
 • بخش یکم/ روضه/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
 • بخش دوم/ زمینه/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
 • بخش سوم/ شور/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
 • بخش چهارم/ شور/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
 • بخش پنجم/ سه ضرب
  mp3
عکس های مراسم
نظرات ارسالی