چهارشنبه 1395/11/13  /   مراسم جشن ميلاد سيده زينب(س)  /   به کلام : حجت الإسلام بنیانیان  /   به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی
سخنرانی
فایل های صوتی
 • بخش یکم/ سرود/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
 • بخش دوم/ شور/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
 • بخش سوم/ مدح/ کربلایی محسن حسن آبادی
  mp3
 • بخش چهارم/ شور/ کربلایی محسن حسن آبادی
  mp3
 • بخش پنجم/ مدح/ کربلایی محمد حسن فیض
  mp3
 • بخش ششم/ سرود/ حاج محمد کمیل
  mp3
 • بخش هفتم/ شور/ حاج محمد کمیل
  mp3
 • بخش هشتم/ شور/ حاج محمد کمیل
  mp3
 • بخش نهم/ مدح/ حاج محمد فصولی
  mp3
 • بخش دهم/ سرود عربی/ حاج محمد فصولی
  mp3
 • بخش یازدهم/ شور/ حاج محمد فصولی
  mp3
 • بخش دوازدهم/ شور/ کربلایی سید وحید مصطفوی
  mp3
 • بخش سیزدهم/ شور/ کربلایی سید وحید مصطفوی
  mp3
عکس های مراسم
نظرات ارسالی