چهارشنبه 1395/10/22  /   جلسه روضه هفتگی95/10/22  /   به کلام : حجت الإسلام دهبان  /   به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی
سخنرانی
فایل های صوتی
 • بخش یکم/ روضه/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
 • بخش دوم/ روضه/ حاج حسین یعقوبیان
  mp3
 • بخش سوم/ زمینه/ کربلایی محسن حسن آبادی
  mp3
 • بخش چهارم/ شور/ کربلایی حسین ایزد پناه
  mp3
 • بخش پنجم/ شور/ کربلایی محسن حسن آبادی
  mp3
 • بخش ششم/ شور/ کربلایی حسین ایزد پناه
  mp3
 • بخش هفتم/ شور/ کربلایی حسین ایزد پناه
  mp3
عکس های مراسم
نظرات ارسالی