شب سوم دهه سوم محرم الحرام 94

پنج شنبه 1394/8/14

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب دوم دهه سوم محرم الحرام 94

چهارشنبه 1394/8/13

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب یکم دهه سوم محرم الحرام 94

سه شنبه 1394/8/12

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

روضه هفتگی 94/6/11

چهارشنبه 1394/6/11

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

جشن ولادت امام رضا (ع) 94/6/4

چهارشنبه 1394/6/4

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

روضه هفتگی 94/5/28

چهارشنبه 1394/5/28

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

روضه هفتگی 94/5/21

چهارشنبه 1394/5/21

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

روضه هفتگی 94/5/14

چهارشنبه 1394/5/14

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب دهم دهه سوم محرم الحرام 93

شنبه 1393/9/1

به کلام : حجت الإسلام سید عبدالحمید شهاب

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا