روضه هفتگي 94/9/4

چهارشنبه 1394/9/4

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

روضه هفتگی 94/8/27

چهارشنبه 1394/8/27

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب دهم دهه سوم محرم الحرام 94

پنج شنبه 1394/8/21

به کلام : حجت الإسلام ناصری پور

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب نهم دهه سوم محرم الحرام 94

چهارشنبه 1394/8/20

به کلام : حجت الإسلام ناصری پور

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب هشتم دهه سوم محرم الحرام 94

سه شنبه 1394/8/19

به کلام : حجت الإسلام حسینی نیشابوری

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب هفتم دهه سوم محرم الحرام 94

دوشنبه 1394/8/18

به کلام : حجت الإسلام ناصری پور

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب ششم دهه سوم محرم الحرام 94

یک شنبه 1394/8/17

به کلام : حجت الإسلام ناصری پور

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب پنجم دهه سوم محرم الحرام 94

شنبه 1394/8/16

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

شب چهارم دهه سوم محرم الحرام 94

جمعه 1394/8/15

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا