روضه هفتگي 94/11/7

چهارشنبه 1394/11/7

به کلام : حجت الإسلام طحان آل ياسين

به نفس : حاج حسين يعقوبيان

محل جلسه : حسينيه کربلا

روضه هفتگي 94/10/30

چهارشنبه 1394/10/30

به کلام : حجت الإسلام طحان آل ياسين

به نفس : حاج حسين يعقوبيان

محل جلسه : حسينيه کربلا

روضه هفتگي 94/10/23

چهارشنبه 1394/10/23

به کلام : حاج حسین یعقوبیان

به نفس : حاج حسين يعقوبيان

محل جلسه : حسينيه کربلا

روضه هفتگي 94/10/16

چهارشنبه 1394/10/16

به کلام : حجت الإسلام طحان آل ياسين

به نفس : حاج حسين يعقوبيان

محل جلسه : حسینیه کربلا

روضه هفتگی 94/10/9

چهارشنبه 1394/10/9

به کلام : حجت الإسلام طحان آل یاسین

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسینیه کربلا

روضه هفتگي 94/10/2

چهارشنبه 1394/10/2

به کلام : حجت الإسلام طحان آل ياسين

به نفس : حاج حسين يعقوبيان

محل جلسه : حسينه کربلا

روضه هفتگي 94/9/25

چهارشنبه 1394/9/25

به کلام : --------

به نفس : حاج حسين يعقوبيان

محل جلسه : حسينيه کربلا

وداع با ماه صفر 94/09/19

پنج شنبه 1394/9/19

به کلام : حجت الإسلام طحان آل ياسين

به نفس : حاج حسين يعقوبيان

محل جلسه : حسينه کربلا

وداع با ماه صفر

چهارشنبه 1394/9/18

به کلام : حجت الإسلام و المسلمين طحان آل ياسين

به نفس : حاج حسين يعقوبيان

محل جلسه : حسينه کربلا