شب سوم دهه سوم محرم الحرام 95

دوشنبه 1395/8/3

به کلام : دکتر حشمت الله قنبری

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

شب دوم دهه سوم محرم الحرام 95

یکشنبه 1395/8/2

به کلام : دکتر حشمت الله قنبری

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

شب یکم دهه سوم محرم الحرام 95

شنبه 1395/8/1

به کلام : دکتر حشمت الله قنبری

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جلسه روضه هفتگی95/7/7

چهارشنبه 1395/7/7

به کلام : حجت الإسلام دغانلو

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم 95/6/30

چهارشنبه 1395/6/30

به کلام : حجت الإسلام عارفی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم 95/6/31

چهارشنبه 1395/6/30

به کلام : حجت الإسلام عارفی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جشن بزرگ عيد سعيد غدير خم 95/6/31

چهارشنبه 1395/6/30

به کلام : حجت الإسلام عارفی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جلسه روضه هفتگی95/6/24

چهارشنبه 1395/6/24

به کلام : استاد حاج داوود فقیهی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

مراسم شهادت امام محمد باقر (ع)

چهارشنبه 1395/6/17

به کلام : حجت الإسلام دهبان

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا