جلسه روضه هفتگی95/8/26

چهارشنبه 1395/8/26

به کلام : حجت الإسلام دغانلو

به نفس : کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

مراسم شهادت امام حسن مجتبی (ع)

چهارشنبه 1395/8/19

به کلام : حجت الإسلام دهبان

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

شب دهم دهه سوم محرم الحرام 95

دوشنبه 1395/8/10

به کلام : دکتر فرزاد جمشیدی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

شب نهم دهه سوم محرم الحرام 95

یکشنبه 1395/8/9

به کلام : حجت الإسلام ابوالقاسمی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

شب هشتم دهه سوم محرم الحرام 95

شنبه 1395/8/8

به کلام : حجت الإسلام ابوالقاسمی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

شب هفتم دهه سوم محرم الحرام 95

جمعه 1395/8/7

به کلام : حجت الإسلام ابوالقاسمی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

شب ششم دهه سوم محرم الحرام 95

پنجشنبه 1395/8/6

به کلام : حجت الإسلام ابوالقاسمی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

شب پنجم دهه سوم محرم الحرام 95

چهارشنبه 1395/8/5

به کلام : دکتر حشمت الله قنبری

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

شب چهارم دهه سوم محرم الحرام 95

سه شنبه 1395/8/4

به کلام : دکتر حشمت الله قنبری

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا