مراسم شهادت حضرت زهرا (س) فاطمیه اول

چهارشنبه 1395/11/20

به کلام : حجت الإسلام شیرازی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

مراسم جشن ميلاد سيده زينب(س)

چهارشنبه 1395/11/13

به کلام : حجت الإسلام بنیانیان

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جلسه روضه هفتگی95/10/29

چهارشنبه 1395/10/29

به کلام : حجت الإسلام دهبان

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جلسه روضه هفتگی95/10/22

چهارشنبه 1395/10/22

به کلام : حجت الإسلام دهبان

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جلسه روضه هفتگی95/10/15

چهارشنبه 1395/10/15

به کلام : حجت الإسلام شیرازی

به نفس : حاج حسین یعقوبیان

محل جلسه : حسينيه کربلا

جلسه روضه هفتگی95/10/8

چهارشنبه 1395/10/8

به کلام : حجت الإسلام دغانلو

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جلسه روضه هفتگی95/10/1

چهارشنبه 1395/10/1

به کلام : حجت الإسلام دغانلو

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جلسه روضه هفتگی95/9/24

چهارشنبه 1395/9/24

به کلام : حجت الإسلام دغانلو

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا

جلسه روضه هفتگی95/9/17

چهارشنبه 1395/9/17

به کلام : حجت الإسلام دغانلو

به نفس : حاج حسین یعقوبیان،کربلایی محسن حسن آبادی

محل جلسه : حسينيه کربلا